Platte daken

Platte daken zijn onze specialiteit

Bij moderne architectuur zijn platte daken zeer populair. Er zijn verschillende manieren om platte daken te voorzien van een dakbedekking.

1. EPDM

Voor EPDM werken we met de producten van I.R.S. Btech. De geschatte levensduur van EPDM is gemiddeld 50 jaar.

- Mastersystems is een EPDM-rubbermembraan met dampdrukverdelende polyester onderlaag en levert een dakdichtingssysteem met de hoogste beschermingsfactor voor zowel nieuwbouw als renovatie alsook voor een groendak. Regenwater kan voor 100% gerecupereerd worden. Wij zijn in het bezit van een Mastersystems certificaat.

- Resitrix SK W bestaat uit een toplaag in gewapend EPDM-rubber en een zelfklevende SBS onderlaag. Deze dakbedekking is zowel geschikt voor nieuwbouw als renovatie. Het is een wortelvaste, gewapende waterdichting en hierdoor ook voor toepassing van groendaken. Resitrix wordt ook gebruikt voor goten en opstanden dankzij zijn zelfklevende laag. Als u regenwater wilt opvangen moet uw plat dak extra behandeld worden met Alulon MF, dit geeft een zilvergrijze kleur aan het dakoppervlak. De temperatuur van het dak wordt hierdoor tevens gemilderd. Wij zijn in het bezit van een Resitrix certificaat

- Evalastic is een ecologisch en milieuvriendelijke EPDM dat thermoplastic elastomeer is. Evalastic dakbanen kunnen eenvoudig en bouwzeker met heteluchtmateriaal homogeen aan elkaar gelast worden. Regenwater 100% gerecupereerd. Verkrijgbaar in lichtgrijs.

- Groendak  is een dak waarvan het platte of hellende deel hoofdzakelijk bestaat uit levende planten. Er zijn 2 types van groendaken: Intensief en extensief groendak.

Intensief groendak of daktuin is vergelijkbaar met een gewone tuin. Deze bestaat uit grassen, struiken en eventueel ook bomen. Deze vergen veel onderhoud en vormen een sterke belasting zodat een aangepaste dakconstructie noodzakelijk is.

Extensief groendak of een vegetatiedak zijn voornamelijk begroeid met vetplanten (sedum) en/of kruiden. Deze daken vergen weinig onderhoud.

2. BITUMINEUZE DAKBEDEKKING IKO

Bitumen of roofing in de volksmond wordt zowel geplaatst bij nieuwbouw als renovatie. Wij werken vooral met dakbanen van IKO Waterproofing. Deze dakbanen worden zelfklevend alsook gevlamlast geplaatst. Levensduur wordt geschat op gemiddeld 30 jaar.